Performances 2016 / Vystoupení 2016

  • psf-performance

There will be two performance nights during the festival. We composed the program so every performance on each night will be different. / Součástí festivalu budou dva večery vystoupení. Připravili jsme program tak, aby žádná dvě vystoupení během jednoho večera nebyla podobná.

You can buy tickets separately just for each performance night. Full festival ticket includes performances. / Lístky na večery vystoupení můžete zakoupit samostatně na jednotlivé večery. Lístek na celý festival zahrnuje i vystoupení.

Friday / Pátek 28.10.2016

  • 20:30 Soptik (Czech republic)
  • 21:10 Caritia (Great Britain, Germany) + Saru Rei Kil (United states, Germany)
  • 22:00 Gestalta (United Kingdom) + Sophia (United Kingdom)
  • 23:00 Felix Ruckert (Germany) + Emily (Czech republic)

Saturday / Sobota 29.10.2016

  • 20:30 Soptik (Czech republic)
  • 21:10 Thure Nyyrikki (Czech republic) + Emily (Czech republic)
  • 22:00 Hedwig (Sweden) + Tam
  • 23:00 Pedro (Portugal) + Clementine (Italy)

 

You may also like...