Prague Shibari Festival 2016

(Czech version below / Česká verze níže)

The Prague Shibari Festival is a three day event full of shibari workshops and performances. The festival will be held in Prague – Karlín from Friday October 28, 2016 to Sunday, October 30, 2016. During the day there will be 2-3 parallel workshops taught by Czech and foreign riggers in English or Czech language (there will be always at least one workshop in English). Level of workshops will vary from beginners/intermediate to advanced. There are suspension points for advanced workshops at the venue. The main performers of the festival will present their performances on Friday and Saturday evening.

Performers and schedule will be refined in the coming days and weeks.

Please see news on the home page.

 

(Czech version / Česká verze)

Pražský Shibari Festival je třídenní akce plná vázacích workshopů a vystoupení. Festival se bude konat v Praze – Karlíně od pátku 28.10.2016 do neděle 30.10.2016. Přes den budou probíhat souběžně 2-3 oddělené workshopy domácích i zahraničních riggerů v angličtině nebo češtině (vždy bude alespoň jeden workshop v angličtině). Pokročilost workshopů se bude různit od začátečníků/mírně pokročilých po pokročilé. Na místě je dostatek závěsných bodů pro pokročilejší workshopy. Páteční a sobotní večer bude věnován vystoupením hlavních hostů festivalu.

Jednotliví hosté a program budou upřesňování v následujících dnech a týdnech.

Sledujte novinky na hlavní stránce.

You may also like...