Pedro – workshops / workshopy

 (Czech version below / Česká verze níže)

  Pedro wil present following workshops at the festival:

  • Playing with arms and legs – using 2 ropes to create a 2 module tie Pedro will give us ideas to stimulate our creativity to enable us to have fun with simple but effective ties (floor work, beginner/intermediate level)
  • Looking for solutions – building the same pose with different harnesses will help us to understand different structural points (floor work, beginner/intermediate level)
  • Simple poses: Playing with Aesthetics and Exposure – learning to look for shape that bring eros to everybody involved in the session; in this workshop there will be a part demo and a part hands-on. (semi-suspension, advanced level, limited capacity)
  • Kata-ashi: Aesthetic, Verticality & Horizontality – in this workshop we will discuss the dynamic involved in different types of the Kata-ashi (one leg up) semi-suspension, explore the differences in verticality and horizontality in this particular pose and the impact it may bring to the person tied, their active/inactive involvement, and the aesthetic created by it (semi-suspension, advanced level, limited capacity)

 

(Czech version / Česká verze)

Pedro bude na festivalu vyučovat následující workshopy:

  • Variace vázání rukou a nohou – použijte jeden provaz na svázání rukou, druhý na svázání nohou, přidejte několik variací svázání těchto dvou částí těla, smíchejte je dohromady a výsledkem budou kreativní, ale také jednoduché a efektivní úvazy (vázání na zemi, úroveň začátečník/středne pokročilý)
  • Různé způsoby vázání do stejné pozice – svázání do stejné pozice za použití různých úvazů nám umožní lépe pochopit základní konstrukční prvky vázání (vázání na zemi, úroveň začátečník/středne pokročilý)
  • Jednoduché pozice: Hrajeme si s estetikou a odhalením – naučte se vnímat tvar těla pro vnesení erotična do vázání (částečný závěs, pokročilý, omezená kapacita)
  • Kata-ashi: Estetika, vodorovnost a svislost – na tomto workshopu se podíváte na dynamiku různých Kata-ashi (jedna noha nahoru) částečných závěsů, prozkoumáte rozdíly vodorovnosti  a svislosti v této konkrétní pozici a jejich dopady na svázanou osobu, její ne/aktivní zapojení a estetiku, kterou to vytváří (částečný závěs, pokročilý, omezená kapacita)

You may also like...