Workshops 2016 / Workshopy 2016

Name Název Presenter / Lektor Level / Úroveň Language / Jazyk
Beauty and pain – rotations Krása a bolest – rotace Thure Nyyrikki L3 Czech, English
Breathplay and neck rope Hrátky s dechem a provaz okolo krku Soptík L2-3 English
Come and Meet! Pojďme se seznámit! Diana Vera L1-3 Czech, English
Different partner – different tie Různí partneři – různé vázání Felix Ruckert L1-3 English
Femdom shibari Femdom shibari Diana Vera L1-3 Czech
Following the rope Následování provazu Felix Ruckert L3 English
Freestyle floorwork – Working with friction & connection Volný styl vázání – technika a komunikace Hedwig L1-3 English
Head-bondage headfuck Vázání hlavy Hedwig L1-3 English
Hojojutsu ties Úvazy hojojutsu Gestalta, Soptík L1-3 English
Looking for solutions Různé způsoby vázání do stejné pozice Pedro L1-2 English
Kata-ashi: Aesthetic, Verticality & Horizontality Kata-ashi: Estetika, vodorovnost a svislost Pedro L3 English
Manipulation Station Manipulace Hedwig L1-3 English
Photography for Bondage Fotíme vázání Petr Jedinák Czech
Playing with arms and legs Variace vázání rukou a nohou Pedro L1-2 English
Rope-bottom has also skills (round table) Vázaný má taky dovednosti (diskuzní kolečko) Joan von Brook L1-3 English
Rope-bottoming workshop Workshop pro vázané Joan von Brook L2-3 English
Sadistic bondage Sadistická bondage Soptík L1-3 English
Semi and full suspensions – flow, comfort and safety Částečné a plné závěsy – průběh, pohodlnost a bezpečnost Thure Nyyrikki L3 Czech
Shaping emotion Tvarování emocí Felix Ruckert L3 English
Simple poses: Playing with Aesthetics and Exposure Jednoduché pozice: Hrajeme si s estetikou a odhalením Pedro L3 English
Strappado Strappado Gestalta L1-3 English
Transitions in suspension for play
Přechody v závěsech pro hraní
Gestalta L3 English
Tying in movement Vázání v pohybu Soptík L1-3 English
Unrestrained suspensions (tying suspensions in movement) Živelné závěsy (vázání závěsů v pohybu) Soptík L3 English

Please see workshop levels and requirements. / Prosím podívejte se na pokročilosti a požadavky workshopů.

You can also see Schedule of workshops. / Můžete se rovněž podívat na Program workshopů.

You may also like...