Extending program / Rozšíření programu

(Czech version below / Česká verze níže)

Good news! We extend the program to 2 performance nights and 3 workshop spaces. There will be performances not only on Saturday evening, but also on Friday evening. Moreover, the number of workshops exceeded available slots so we add the third workshop space. At some time slots there will be 3 concurrent workshops.

More performers to be announced in the coming days and weeks..

 

(Czech version / Česká verze)

Dobrá zpráva! Rozširujeme program na dva večery vystoupení a tři prostory, ve kterých budou probíhat workshopy. Vystoupení budou nejen v sobotu večer, ale rovněž v pátek večer. Dále počet workshopů přesáhl kapacitu, proto přidáváme další prostor. V některých časech tak budou probíhat až tři workshopy zároveň.

Další hosté budou ohlášeni v následujících dnech a týdnech.

You may also like...