Thure – workshops / workshopy

 • 11224347_1656361697953865_4381527938130539661_o
 • 12022340_1652851421638226_4026026794595406360_o
 • 14012181_1763619993894701_1302409173_n
 • 14031118_1763620107228023_1323058232_n
 • 14054725_1763619893894711_614734237_n

(Czech version below / Česká verze níže)

Beauty and pain – rotations

Nothing is flat in the natural world. Neither the human body is. Not only the natural beauty of your partner’s body will stand out when you add rotations to your tying, but also the position becomes more difficult to manage for him/her.

Learn a key, but rarely taught skill – rotations. There will be semi or full suspensions at the workshop according to the level of participants.

This workshop will be in Czech language only.

 

Semi and full suspensions – flow, comfort and safety

This workshop will cover basic questions of semi and full suspensions flow:

 • How many suspension lines to use?
 • How to make suspension safer?
 • How to make your suspension session longer?
 • Using harnesses (not hip harnesses).

This workshop will not be focused on technique, but flow of suspensions to make them more attractive and safer for both rigger and rope-bottom.

 

(Czech version / Česká verze)

Krása a bolest – rotace

Nic v přírodním světě není rovné. Ani lidské tělo není. Přidáním rotací do vázání nejen vynikne přirozená krása těla partnera, ale zároveň se pro něj výrazně zvýší i náročnost vázání.

Ovládněte jednu z klíčových, ale málokdy vyučovaných dovednosti vázání – použití rotací. Workshop bude věnován částečným nebo plným závěsům dle úrovně účastníků.

Tento workshop bude v češtině.

 

Částečné a plné závěsy – průběh, pohodlnost a bezpečnost

Tento workshop bude věnován průběhu částečných/plných závěsů a s nimi spojenými základními otázkami:

 • Kolik použít závěsných provazů a jak?
 • Jak udělat závěs bezpečnější?
 • Jak prodloužit dobu závěsu?
 • Použítí harnessu (nikoliv hip harnessu).

Workshop nebude zaměřený na techniku, ale na průběh vázání, aby byl zajímavější a bezpečnější pro obě strany.

You may also like...