Rope-bottom has also skills (round table) / Vázaný má taky dovednosti (diskuzní kolečko)

(Czech version below / Česká verze níže)

Rope bottoms often question themselves what are their skills? Of course they are different from skills that good riggers should have. However both rigger’s and bottom’s skills determine positive or negative experience they will take from their session. We will open following topics in the form of discussion:

 • what should you know before doing ropes
 • how to recognize good rigger
 • what makes good rope bottom
 • warning signs of your body
 • communication before, during and after rope scene
 • what if something goes wrong
 • how to deal with disappointment and injuries

 

(Czech version / Česká verze)

Častým předmětem vnitřních pochybností vázaných bývá to, co vlastně umí a dovedou. Jejich dovednosti jsou samozřejmě jiné než ty, které by měl být dobrý rigger. Nicméně záleží na dovednostech, zda bude společný zážitek nezapomenutelný v pozitivním nebo negativním smyslu. Formou diskuze otevřeme následující témata:

 • co je potřeba vědět a umět před vázáním
 • jak poznat dobrého riggera
 • co znamená být dobrý rope-bottom
 • rozpoznávání varovných signálů těla
 • komunikace před, při a po vázání
 • co když se něco nepovede
 • jak se vypořádat se zklamáním nebo zraněním

 

You may also like...