Felix Ruckert – workshops / workshopy

(Czech version below / Česká verze níže)

Felix Ruckert wil present following workshops at the festival:

  • Different partner / different tie – tying individually and working with different partners (floor work, all levels).
  • Following the rope – creative ties using concepts and tools of instant composition, rythm and dynamic in a session / for both floor work and suspension (semi/full suspension, advanced level, limited capacity).
  • Shaping emotion – spatial composition / making your bondage expressive and powerful by consciously using form and space (semi/full suspension, advanced level, limited capacity).

 

(Czech version / Česká verze)

Felix Ruckert bude na festivalu vyučovat následující workshopy:

  • Různí partneři / různé vázání – přizpůsobení se a vázání s různými partnery (vázání na zemi, všechny úrovně pokročilosti).
  • Následování provazu – nápadité úvazy s využitím okamžité kompozice, rytmu a dynamiky ve vázání (částečný/plný závěs, pokročilý, omezená kapacita).
  • Tvarování emocí – prostorové kompozice / užíváním formy a prostoru k expresivnímu a silnému vázání (částečný/plný závěs, pokročilý, omezená kapacita).

You may also like...