Tying in movement / Vázání v pohybu

(Czech version below / Česká verze níže)

We are used to tying our partners while on the floor, as our rope bottom’s stability becomes an easy task and we can usually stay connected just by being close. However, when we stand up, we get stiff and easily disconnected.

Let’s start to move, both of us. Our tying can be like a dance – playful, sadistic, or dominant. The choice is yours.

We will work on tying and moving at the same time. You will learn to tie in dynamic ways, move your partner and move together, and how to control his stability, the rope, and the whole tie.

 

(Czech version / Česká verze)

Jsme zvyklí vázat na zemi, kde se tolik nemusíme starat o stabilitu vázaného, můžeme být v jeho intimní blízkosti a jednodušeji se s ním spojíme. Když se však zvedneme ze země, začneme být strnulí a vzájemné spojení se ztrácí.

Zapojíme-li do toho aktivní pohyb obou účastníků, naše vázání může získat zcela novou dimenzi. Vaše vázání může připomínat tanec, může být hravé, násilné, dominantní… Může mít jakoukoliv podobu, která se vám bude líbit.

Na tomto workshopu si obohatíte vaše vázání o pohyb v prostoru. Vy ani váš partner nezůstanete delší dobu na jednom místě. Naučíte se vázat dynamicky, pohybovat partnerem a hýbat se společně s partnerem, ovládat jeho stabilitu, kontrolovat provaz i úvaz v pohybu, obohatit vázání o moment překvapení…

You may also like...