Rope-bottoming workshop / Workshop pro vázané

(Czech version below / Česká verze níže)

This is practical workshop on preparation and managing suspension. Flying can be wonderful, but also risky experience. When compared to floor-work it is much more important for rope bottoms to know how to deal with challenges that suspensions brings. You will learn through practical exercises how to:

  • prepare for suspensions
  • deal with discomfort
  • use breath in your favor, e.g. to influence pain or relaxation level
  • effectively handle the center of gravity and weight distribution
  • handle takate-kote

Rope bottoms will also receive individual tips adapted to their experience and build. This workshop is also highly recommended to riggers who want to understand better what is going on with their rope bottoms during suspensions. It is necessary to attend in couples (eventually groups of three people), where at least one rigger attended semi/full suspension workshop in the past and uses suspensions regularly.

 

(Czech version / Česká verze)

Prakticky zaměřený workshop na přípravu pro závěsnou bondáž a chování v závěsech. Závěsy jsou úžasný, ale také riskantní zážitek. Oproti vázání na zemi je tady mnohem důležitější, aby vázaní uměli nakládat s výzvami, které závěsy přináší. Formou praktických cvičení se proto naučíte:

  • připravit na vázání v závěsech
  • nakládat s nepohodlím
  • používat dech ve svůj prospěch např. k ovlivnění míry bolesti a relaxace
  • efektivně nakládat s těžištěm a rozložením váhy
  • pracovat s takate-kote

Vázání také dostanou tipy individuálně přizpůsobené jejich zkušenostem a konstituci. Workshop doporučujeme také riggerům, kteří chtějí lépe pochopit, co se děje s vázanými v závěsech. Účast je nutná v párech (případně trojicích), kde alespoň jeden absolvoval v minulosti jako rigger workshop částečných nebo plných závěsů a aktivně je používá.

You may also like...