Workshop levels 2016 / Úrovně pokročilosti workshopů 2016

Workshop level and requirements Úroveň pokročilosti workshopu a požadavky
L1 – Beginner:

 • any single column tie
 • tiny bit of experience with rope bondage
L1 – Začátečník:

 • jakýkoliv úvaz na vázání jedné ruky
 • malá trocha zkušeností s vázáním
L2 – Intermediate:

 • basic rope handling
 • fluid tying of single/double column ties
 • any two rope Takate Kote (2TK)
L2 – Středně pokročilý:

 • základy práce s provazem
 • plynulé vázání jedné ruky / obou rukou
 • jakékoliv dvou-provazové Takate Kote (2TK)
L3 – Advanced:

 • an ability to demonstrate proficiency in tying decent two rope Takate Kote (2TK) in less than three and half minutes
 • basic suspension experience
L3 – Pokročilý:

 • schopnost uvázat slušné dvou-provazové Takate Kote (2TK) za méně než tři a půl minuty
 • základní zkušenosti se závěsy

You may also like...