Workshops schedule 2016 / Program workshopů 2016

Workshops / Workshopy

Date and time / Datum a čas Space A / Prostor A Space B /Prostor B Space C /Prostor C
Friday / Pátek 28.10.2016
11:00-13:00 Pedro, L3: Simple poses – Playing with Aesthetics and Exposure /
Jednoduché pozice – Hrajeme si s estetikou a odhalením
Diana, L1-3: Come and Meet! /
Pojďme se seznámit!
14:15-16:15 Felix, L3: Following the rope /
Následování provazu
Gestalta, Soptik, L1-3: Hojojutsu ties /
Úvazy hojojutsu
16:30-18:30 Joan, L2-3: Rope-bottoming workshop /
Workshop pro vázané
Hedwig, L1-3: Freestyle floorwork – Working with friction & connection /
Volný styl vázání – technika a komunikace
Jedinák, L1-3: Photography for Bondage (in Czech language only) /
Fotíme vázání
Saturday / Sobota 28.10.2016
11:00-13:00 Soptik, L3: Unrestrained suspensions (tying suspensions in movement) /
Živelné závěsy (vázání závěsů v pohybu)
Pedro, L1-2: Playing with arms and legs /
Variace vázání rukou a nohou
Gestalta, L1-3: Strappado
14:15-16:15 Thure, L3: Semi and full suspensions – flow, comfort and safety (in Czech language only) /
Částečné a plné závěsy – průběh, pohodlnost a bezpečnost
Soptik, L1-3: Sadistic bondage /
Sadistická bondage
Joan, L1-3: Rope-bottom has also skills (round table) /
Vázaný má taky dovednosti (diskuzní kolečko)
16:30-18:30 Thure, L3: Beauty and pain – rotations /
Krása a bolest – rotace
Felix, L1-3: Different partner – different tie /
Různí partneři – různé vázání
Hedwig, L1-3: Manipulation Station /
Manipulace
Sunday / Neděle 28.10.2016
11:00-13:00 Gestalta, L3: Transitions in suspension for play /
Přechody v závěsech pro hraní
Pedro, L1-2: Looking for solutions /
Různé způsoby vázání do stejné pozice
Soptik, L2-3: Breathplay and neck rope /
Hrátky s dechem a provaz okolo krku
14:15-16:15 Felix, L3: Shaping emotion /
Tvarování emocí
Soptik, L1-3: Tying in movement /
Vázání v pohybu
16:30-18:30 Pedro, L3: Kata-ashi – Aesthetic, Verticality & Horizontality /
Kata-ashi – Estetika, vodorovnost a svislost
Hedwig, L1-3: Head-bondage headfuck /
Vázání hlavy
Diana, L1-3: Femdom shibari (in Czech language only) /
Femdom shibari

There is registration (only) for workshops in space A. / Na workshopy v prostoru A je registrace.

Door opens every dat at 10:15am. (On Sunday morning time changes 1 hour back!) / Prostor bude otevřen každý den od 10:15. (V neděli ráno se posouvá čas o hodinu zpět!)

You can also see list of workshops. / Můžete se rovněž podívat na seznam workshopů.

Schedule of performances is at Performances page. / Program vystoupení je na stránce vystoupení.

 

 

You may also like...