Head-bondage headfuck / Vázání hlavy

(Czech version below / Česká verze níže)

This is the micro-kosmos of tying a body. The same principals of connected rope bondage/kinbaku applies, and they will all be presented, but instead of tying the whole body we will focus on the head. Rather than creating harnesses or specific patterns, we will keep the rope moving and see how it is not the end result, but the journey that matters. Taking away the sense of sight, all of the other senses will be heightened and we will see how sound, smell,taste and touch act upon the rope bottom. Ready for a headfuck?

 

(Czech version / Česká verze)

Toto je mikrosvět vázání těla. Platí pro něj stejné principy, ale místo na celé tělo se zaměříme na hlavu. Nebudeme však vytvářet specifické úvazy, necháme provaz hýbat se, protože nepůjde o výsledné vázání, ale o cestu. Odebráním zraku dojde ke zbystření ostatních smyslů a uvidíme, jak zvuk, vůně, chuť a dotyk budou působit na vašeho partnera? Jste připraveni na manipulaci s hlavou?

You may also like...