Full festival tickets 2016 sold out, last chance for day tickets / Vstupenky na celý festival 2016 vyprodány, poslední šance na denní lístky

Full festival tickets are sold out. There are still few tickets for performances and Friday or Saturday workshops. / Vstupenky na celý festival jsou vyprodané. Ještě je k dispozici několik lístků na vystoupení a páteční nebo sobotní workshopy.

You may also like...