PSF 2016 Feedback / Zpětná vazba PSF 2016

(Czech version below / Česká verze níže)

Thank you for the feedback regarding the Prague Shibari Festival. We feel humble and grateful for such a possitive response and acceptance of the event.
But we also listened carefully to your wishes and comments, especially concerning the rope-jam and socializing, registration for workshops, performance nights and more.
We will try to improve them at organizing next festival.

So, as many of you wished, there will be the Prague Shibari Festival again in 2017!

 

(Czech version / Česká verze)

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu k Pražskému Shibari Festivalu. Jsme nadšeni nadmíru pozitivním hodnocením a přijetím celé akce.
Zároveň jsme však pozorně naslouchali vašim přáním a připomínkám, a to zejména ohledně prostoru pro vázání i seznamování, registrací na workshopy, vystoupení a další.
Budeme se je snažit odstranit při pořádání dalšího festivalu.

Vyslyšíme vaše přání, a v roce 2017 uspořádáme další Pražský shibari festival!

You may also like...