Advanced workshops registration process / Způsob registrace na pokročilé workshopy

(Czech version below / Česká verze níže)

There will be registration for advanced workshops (in space A only) in two rounds:

  • the first one will be online from Tuesday 25.6.2016 6pm CET and
  • the second half of the workshops’ capacity will be available for personal registration at the reception desk (personally, no proxies please) and will always open before the workshop starts at following times: 10:30 for the first workshops of the day, 13:10 for the second one and 14:00 for the last one).
  • The last chance will be to show up at the workshop space before the workshop starts and ask presenter if there is any space (last minute cancellations, no-shows, etc.).

Please, do not block workshop space if you know you don’t want to attend the workshop or if you are not at appropriate level for advanced workshop and cancel your workshop booking at the reception desk in advance. Also come to workshops in time, otherwise your may let your spot to someone else.

We suppose there will be enough spaces for everyone for most workshops as the number of advanced participants is not high and there are always other workshop options.

There is no registration for other workshops in Space B and Space C.

Link to online registration: www.pragueshibari.com/events/workshops-2016 (available from from Tuesday 25.6.2016 6pm CET).

 

(Czech version / Česká verze)

Na pokročilé workshopy v prostoru A bude probíhat registrace ve dvou kolech:

  • první bude otevřena online od úterý 25.10.2016 18:00 a
  • druhá polovina míst bude k registraci osobně na recepci vždy před začátkem workshopu v následujících časech: 10:30 pro první workshop, 13:10 pro druhý a 14:00 pro poslední – prosím přijďte osobně, neposílejte za sebe zástupce.
  • Poslední možností bude přijít před začátkem workshopu a zeptat se lektora, zda-li se neuvolnilo místi (např. v případě zrušení rezervace na poslední chvíli, když se přihlášený nedostaví, atd.).

Prosím neblokujte místa na workshopech, pokud se jej nechcete zůčastnit nebo nejste na úrovni požadované pro daný workshop a zrušte včas svoji rezervaci na recepci. Zároveň přijďte na workshop vždy včas, jinak vaše místo může být přenecháno někomu jinému.

Předpokládáme, že na většinu pokročilých workshopů bude dost míst, protože počet pokročilých účastnílů festivalu není tak velký a jsou vždy k dispozici další programové možnosti.

Na workshopy v prostorech B a C není žádná registrace.

Odkaz na online registraci: www.pragueshibari.com/events/workshops-2016 (dostupná od úterý 25.10.2016 18:00).